Designmönster

Designmönster ger ett gemensamt språk mellan designers. De gör det möjligt för debatten om alternativ, där enbart hänvisar till namnet på ett designmönster implicit bär mycket mer betydelse än bara namnet.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website