Design Idéer

Från idéer till ritbordet

Våra innovationer och nya konstruktioner drivs av behoven hos häst och ryttare. Denna helhetssyn representerar en “ny skola” i bit designfilosofi. En komplex uppsättning konstruktionsvillkor uppstår när snäll men tillförlitlig styrning krävs av en bit som korrekt passar hästens mun. År av i första hand praktisk erfarenhet destilleras i någon ny design innan de första skisserna produceras.

Designprocessen

Nästa steg är att ta fram detaljerade datormodeller, ger detta oss att genomföra simuleringar för att kontrollera funktion och tillverkningsproblem, gör det också för oss att skapa realistiska visuella representationer. Den enorma kraften i datorsimuleringar kan tas tillvara på designen så att teknik används mest effektivt. De av er med teknisk kunskap kommer att känna igen kraften i finita elementanalys används i förebyggande teknik. Om du någonsin undrat hur vi får sådana fint detaljerade funktioner i produkten är det genom framsteg som simuleringarna kan ge oss, tillsammans med intelligent användning av material.

Utprovning

När vi har en lämplig designkoncept prover tillverkas och produkttester kan börja från början med hjälp av hästar som vi känner mycket väl. Om vi ​​får positiva resultat sedan dessa nya konstruktioner distribueras till välkända ryttare i varje disciplin.

Det är inte förrän vi har fått positiva rapporter över hela linjen att vi börjar fullskalig produktion.
Alla våra bitar är resultatet av djupgående forskning och utveckling från hållfasthetsprovning och kemisk analys till utprovning och utvärdering. Vår välkända NS Salox Gold material och raffinerade design är ett bevis på detta.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website