Idegranen – Den mångsidiga och långlivade häcken

Det finns få häcksorter som är lika mångsidiga som den i Sverige vilt växande idegranen, den må växa långsamt men när den väl har växt sig så stor som man vill ha den. Har man en ytterst tät och långlivad häck. Den finns både som vanlig idegran och som två hybridsorter, som alla har olika egenskaper – därifrån kommer den ovan nämnda mångsidigheten. I denna artikel kommer jag att ta upp de olika sorternas fördelar.

Hybrididegran ”Hicksii”(Taxus Media ”Hicksii”)

  • Den här sorten fungerar alldeles utmärkt när man vill ha ett bra insynsskydd, den må växa lite långsammare men blir desto tätare än de andra sorterna.
  • Denna sort har dessutom giftiga bär som oftast ses som en nackdel, men det finns ett annat sätt att se det på. De giftiga bären är ett ypperligt skydd mot djur som kan tänkas äta på häcken.

Idegran

  • Den må vara känslig för mycket fukt i jorden, men den kan med stor fördel planteras på skuggiga platser då den växer alldeles utmärkt under dessa förhållanden.
  • Alla dessa sorter av idegran växer långsamt, men av de tre som nämns i denna artikel växer den vanliga idegranen snabbast.
  • Så länge man håller jorden ordentligt dränerad, är den nästintill fri från underhåll.

Hybrididegran ”Hillii”(Taxus Media Hillii)

  • Behöver man eller vill ha en sort som växer snabbt och kan klippas i rätt form rekommenderas denna sort.
  • Den har en väldigt intensiv mörkgrön färg i dess barr.
  • På denna sort växer inga giftiga bär.

För att sammanfatta det hela lever idegranen och dess hybrider upp till att vara högst mångsidiga och oftast lättskötta. Att de dessutom är långlivade gör att deras något högre kostnad sätts i ett annat perspektiv. Dessa var ett par av många anledningar till att skaffa just idegran som häck.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website